Εταιρικό Προφίλ
    Προσκυνηματικές Εκδρομές
    Ψυχαγωγικές Εκδρομές
       > Ατομικές Ψυχαγωγικές
       > Ομαδικές Ψυχαγωγικές
       > Κρουαζιέρες
    Χρήσιμες Πληροφορίες
    Επικοινωνία

 

Επικοινωνία

 

Αρμενίας 22, Πολυκατοικία Pernera Gardens,  3ος  όροφος - διαμ.202
Ταχ. Θυρίδα : 22819, 1524 Λευκωσία - Κύπρος
Τηλ : 22460777
Φαξ : 22447878
Ηλ. Διεύθυνση : nazoreos@nazoreostravel.com.cy

 

 

     Ανακοινώσεις

   Τα προσκυνηματικα μας    προγράμματα για το Πάσχα και    για καλοκαιρινά ταξίδια σε   Ελλάδα και Σερβία

      Αποδράσεις και για την εορτή    του Πάσχα σε    ελληνικούς    προορισμούς

    Επιλέξτε το μέρος της            Ελλάδας που θα γιορτάσετε     μαζί με την  οικογένεια σας, το     Πάσχα.

 

 

     Καιρός

     Ξένο Συνάλαγμα