Εταιρικό Προφίλ
    Προσκυνηματικές Εκδρομές
    Ψυχαγωγικές Εκδρομές
       > Ατομικές Ψυχαγωγικές
       > Ομαδικές Ψυχαγωγικές
       > Κρουαζιέρες
    Χρήσιμες Πληροφορίες
    Επικοινωνία

 

Επικοινωνία

 

Αρμενίας 22, Πολυκατοικία Pernera Gardens,  3ος  όροφος - διαμ.202
Ταχ. Θυρίδα : 22819, 1524 Λευκωσία - Κύπρος
Τηλ : 22460777
Φαξ : 22447878
Ηλ. Διεύθυνση : nazoreos@nazoreostravel.com.cy

 

 

     Ανακοινώσεις

   Τα προσκυνηματικα μας    προγράμματα για το    Φθινόπωρο

      Αποδράσεις καλοκαιριού

    Επιλέξτε μέσα απο μια μεγάλη     ποικιλία απο διαφορετικούς     Ευρωπαϊκούς και εξωτικούς     προορισμούς

 

 

     Καιρός

     Ξένο Συνάλαγμα