Εταιρικό Προφίλ
    Προσκυνηματικές Εκδρομές
    Ψυχαγωγικές Εκδρομές
       > Ατομικές Ψυχαγωγικές
       > Ομαδικές Ψυχαγωγικές
       > Κρουαζιέρες
    Χρήσιμες Πληροφορίες
    Επικοινωνία

 

Επικοινωνία

 

Αρμενίας 22, Πολυκατοικία Pernera Gardens,  3ος  όροφος - διαμ.202
Ταχ. Θυρίδα : 22819, 1524 Λευκωσία - Κύπρος
Τηλ : 22460777
Φαξ : 22447878
Ηλ. Διεύθυνση : nazoreos@nazoreostravel.com.cy

 

 

     Ανακοινώσεις

   Τα προσκυνηματικά μας    προγράμματα για το 2024

      Αποδράσεις σε Αθήνα και       Θεσσαλονίκη για την Καθαρά    Δευτέρα και το Πάσχα

    Επιλέξτε τον προορισμό για     το Πάσχα απο μια ποικιλία     επιλογών σε Ευρώπη και     εξωτικά μέρη

 

 

     Καιρός

     Ξένο Συνάλαγμα