Εταιρικό Προφίλ
    Προσκυνηματικές Εκδρομές
    Ψυχαγωγικές Εκδρομές
       > Ατομικές Ψυχαγωγικές
       > Ομαδικές Ψυχαγωγικές
       > Κρουαζιέρες
    Χρήσιμες Πληροφορίες
    Επικοινωνία

 

Επικοινωνία

 

Αρμενίας 22, Πολυκατοικία Pernera Gardens,  3ος  όροφος - διαμ.202
Ταχ. Θυρίδα : 22819, 1524 Λευκωσία - Κύπρος
Τηλ : 22460777
Φαξ : 22447878
Ηλ. Διεύθυνση : nazoreos@nazoreostravel.com.cy

 

 

     Ανακοινώσεις

   Τα προσκυνηματικά μας    προγράμματα για το    Φθινόπωρο

      Καλοκαιρινές αποδράσεις σε    νησία της Ελλάδας αλλά και σε    μεγάλες Ευρωπαϊκές πόλεις

    Επιλέξτε τον καλοκαιρινό σας     προορισμό απο μια ποικιλία     επιλογών σε Ευρώπη και     εξωτικά μέρη

 

 

     Καιρός

     Ξένο Συνάλαγμα